Smart Custom Fieldsで値を表示する

一般的なSmart Custom Fieldsの利用方法。この方法を取ると、プレビューが可能になる

参考
https://2inc.org/blog/category/products/wordpress_plugins/smart-custom-fields/

Smart Custom Fields の繰り返しフィールドの利用

参考
https://2inc.org/blog/category/products/wordpress_plugins/smart-custom-fields/