Smart Custom Fields の繰り返しフィールドの利用

<ul>
  <?php
  //グループ名を設定しループスタート
  $repeat_group = SCF::get( 'グループ名' );
  foreach ( $repeat_group as $fields ) { ?>
    <li>
      <?php echo esc_html( $fields['フィールド名'] ); //繰り返しの中のフィールド名を設定 ?>
    </li>
  <?php } // ループ終了 ?>
</ul>

参考
https://2inc.org/blog/category/products/wordpress_plugins/smart-custom-fields/